Vítejte na stránkách Mateřské školy u skřítka Jasánka

Aktuality

Co se děje v naší školce

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Ředitelka mateřské školy oznamuje, že vzhledem k okolnostem vzniklým v průběhu přijímacího řízení se termín rozhodnutí odkládá (v zákonné lhůtě) na 30.5.2018. Děkujeme za pochopení.
Více

SKŘÍTKOVU ŠKOLIČKU NAVŠTĚVUJE 25 DĚTÍ

Děti vzděláváme dle školního vzdělávacího programu „Pět lístečků od Jasánka“, kdy se zaměřujeme na smyslovou a prožitkovou výchovu v duchu EVVO. Pět lístečků symbolicky představuje pět lidských smyslů (zrak, hmat, chuť, čich, sluch). Do vzdělávací nabídky zařazujeme dle tématu smyslovou hru, nabízíme tak dětem vnímání okolního světa různými smysly a snažíme se, aby toto vnímání bylo v souladu se zásadami ekologické a enviromentální výchovy a osvěty. Děti si vytváří pozitivní vztah nejenom ke kamarádům ve školce a k lidem, kteří je obklopují, ale také k životnímu prostředí a vytváří si také úctu k životu ve všech jeho formách. Naše školka používá bezpečnostní pomůcku Walkodile.

ATMOSFÉRA VE ŠKOLCE JE PŘÍJEMNÁ DĚTEM I DOSPĚLÁKŮM

Ve školce jsou čtyři dospěláci, kteří se dětem věnují. Prvořadým úkolem je, aby se dítě cítilo bezpečně a šťastně. V dětech rozvíjíme vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu.

JSME A VŽDY BUDEME
OTEVŘENOU
ŠKOLKOU

Otevřenou pro děti, rodiče i veřejnost. Vítáme aktivní účast na vzdělávacích programech, při akcích i při běžné každodenní komunikaci. Děkujeme za dárky, pomoc a Váš úsměv.

SPOLUPRACUJEME SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU, TŘEBOVSKÁ

Již několik let na základě projektu „My se školy nebojíme“ navštěvují děti základní školu, kde je pro ně vždy připravený program, např. čertování, velikonoční zajíček, čarodějnický rej apod..

PŘIJÍMÁME
NABÍDKY

Aktivně se účastníme akcí, které nabízí firmy a organizace z Ústí nad Orlicí. Pravidelně navštěvujeme divadla a kina, účastníme se výtvarných a sportovních soutěží, vítání občánků, exkurzí v nemocnici na dětském oddělení, plavecké výuky, hudebně-dramatických a výtvarných programů v ZUŠ, výstav v Hernychově vile apod.

MÁME OTEVŘENO OD 6. 30 DO 16. 00 HODIN

Rodičům doporučujeme vodit své děti do MŠ nejdéle do 8. 00 hodin, aby nepřišly o žádnou z nabízených činností. Omluvy dětí jsou přijímány do 7. 00 hodin. Vyzvedávání dětí po obědě je možné od 12. 00 do 12. 30 hodin. Odpolední vyzvedávání dětí probíhá od 14. 30 hodin.

ORGANIZACE BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU

Školní rok začíná v pondělí 1. září 2017  a  končí 31. srpna 2018. Uzavřena bude v období Vánoc  a letních prázdnin.

Naši zaměstnanci

Dáša Štantejská Procházková

paní školnice, pracovnice školní výdejny

Paní školnice studovala na Středním odborném učilišti v Ústí nad Orlicí, je vyučena tkadlena. Nejvíce ji baví  jízda na kole, cestování a navštěvování hradů a zámků.

Ilona Voleská

paní učitelka

Paní učitelka vystudovala Střední pedagogickou školu v Litomyšli a po celý život pracuje s dětmi v mateřské školce, největší zálibou jsou pro ni vycházky v přírodě a po horách.

Miroslava Horáková, DiS.

paní ředitelka

Paní ředitelka vystudovala Gymnázium v Rychnově nad Kněžnou, Obchodní akademii v Kostelci nad Orlicí, Vyšší odbornou školu pedagogickou v Litomyšli, největší zálibou je pobyt v přírodě, zdravý životní styl a kreativní činnosti.

Daniela Čermáková

paní učitelka

Paní učitelka vystudovala Střední pedagogickou školu v Litomyšli. Pracovala na základní a mateřské škole jako učitelka i jako vychovatelka. Největší zálibou je pobyt v přírodě, turistika, také hudba. Zajímá se o aromaterapii, zdravý životní styl.

Líbí se Vám naše školka?