3.4.                    Vybíráme stravné a školné. Děkujeme. (6.30 – 16.00 hod.)

11.4.                 Od 14.00 hodin je „Konzultační den pro rodiče“. Rozpis je na nástěnce v MŠ.

12.4.                  Roškotovo divadlo „Tančíme pro radost“, vstupné 30,- Kč z fondu. Odchod z MŠ v 9.00 hodin a návrat na oběd.

 25.4.                  Plavání – 1 . lekce

26.4.                   Den otevřených dveří od 8.00 do 16.00 hodin. Jste srdečně zváni. Jsme tu pro Vás J

27.4.                   Čarodějnický rej v MŠ. Prosíme rodiče o čarodějnickou masku pro děti. Děkujeme J