2.12. vystoupení dětí na Mírovém náměstí s pásmem „Hudební žerty s čerty“ pod vedením paní učitelky Daniely Čermákové od 15.15 hodin.

4.12. návštěva ZUŠ (vánoční program pro děti), cena 10,- Kč.

5.12. návštěva Mikuláše, čerta a anděla v mateřské škole.

17.12. Ježíšek ve školce

18.12. vánoční přátelské setkání od 14.30 do 16.00 hodin s možností prohlédnout si mateřskou školu, pohrát si s dětmi, prohlédnout si dárky od Ježíška a od 15.15 hodin si společně zazpívat vánoční koledy u stromečku.

19.12. vánoční nadílka zvířátkům v lese, prosíme o spolupráci (jablka, mrkev, seno, kaštany apod.)

17. – 21.12. České zvyky a tradice, Jasánek dostává dárek a děti také 🙂