Adventní čas v Mateřské škole u skřítka Jasánka bude plný písniček, básniček, tanečků, vystoupení a přátelského setkávání. Ve středu 28.11.2018 proběhne vystoupení dětí s názvem „Hudební žerty s čerty“ v Městském Pivovaru v Hylvátech od 17.00 hodin pro maminky, tatínky, babičky, dědečky a všechny přátele mateřské školy.

Pro širokou veřejnost potom děti vystoupí na Mírovém náměstí při slavnostním zahájení Ústeckého adventu v neděli 2.12.2018 od 15.15 hodin pod vedením paní učitelky Daniely Čermákové. Přijďte s námi prožít adventní čas při příležitosti rozsvícení vánočního stromečku na náměstí. Těšíme se na Vás:)