V pondělí jsme ustrojili stromeček a nedočkavě vyhlíželi Ježíška s dárečky. Pečlivě jsme uklidili třídu, zacvičili jsme si , nasvačili a zpívali koledy, když najednou zazvonil zvoneček a ……pod stromečkem bylo spousta dárků !!! Radost jsme měli velikou, hračky jsme si prohlédli a už jsme si hráli a hráli.

Pod stromečkem byl také dáreček pro každého z nás, který jsme si odnesli domů. Děkujeme!