Děti jsou přijímáni na základě kritérií (trvalé bydliště a věk dítěte). Děti jsou uveřejněny pod svým registračním číslem. V mateřské škole je 7 míst.

Přijatí: 09/2019, 01/2019, 02/2019, 04/2019, 05/2019, 08/2019, 07/2019

nepřijatí: 10/2019

Pozastavení správního řízení: 03/2019, 06/2019

Uveřejněno dne 30.5.2019, sejmuto dne 15.6.2019