VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

8. 10. 2018
Akce
15.9. se mateřská škola spolupodílela na kulturním programu při příležitosti "Vítání občánků" na radnici v Ústí nad Orlicí. Velmi děkujeme Alžbětce Ingrové a Adámkovi Ingrovi a také rodičům za úžasnou spolupráci a velmi krásnou prezentaci mateřské školy. Všem nově narozeným chlapečkům a holčičkám přejeme do života hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a rodičům hodně lásky, pochopení a trpělivosti:)

AKCE V ŘÍJNU

4.10. proběhne depistáž pod vedením Mgr. Lenky Říhové z SPC Kamínek, 18.10. nás čeká muzikoterapie (cena 60,- Kč), v týdnu od 22. do 26. se budeme věnovat v rámci 100letého výročí českému jídlu a české kuchyni, 29.10. proběhne beseda o dravcích a sovách (cena 38,- Kč). Dle počasí také plánujeme "Drakiádu". Krásný říjen všem:)

AKCE V ZÁŘÍ

Budeme se věnovat adaptaci nově přijatých dětí, individuálně konzultovat vše s rodiči s cílem, aby se každé děťátko cítilo ve školce spokojeně a šťastně. 15.9. vítání občánků na radnici 17. - 21.9. výstava ovoce a zeleniny 24. - 27.9. "Ahoj Česko" - moje rodina, Jasánkova rodina 26.9. papoušci ve školce, cena 40,- Kč 

STRAVNÉ, ŠKOLNÉ

Termíny výběru stravného a školného na 1. pololetí školního roku 2018/2019 jsou : 3.9., 1.10.,1.11.,3.12. 2018, 2.1.2019. Platby jsou vybírány v hotovosti v mateřské škole od 6.30 do 16.00 hodin. Děkujeme.
Více

AKTUÁLNĚ :)

Uzavření MŠ je od pondělí 9.7.2018 do pátku 17.8.2018. Otevření je v pondělí 20.8.2018. Schůzka rodičů je ve středu 29.8.2018 v 15.00 hodin. Fotogalerie zůstává na internetových stránkách (z důvodu nově daného souhlasu jednoho rodiče, MŠ má tedy souhlas všech rodičů). Děkujeme. Přejeme všem krásné letní dny :)

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Děti jsou přijímáni na základě kritérií (bydliště a věk dítěte). Děti jsou uveřejněny pod svým registračním číslem. V mateřské škole je 11 míst. PŘIJATÍ : 01/2018, 11/2018, 13/2018, 7/2018, 12/2018, 16/2018, 8/2018, 5/2018, 4/2018, 10/2018, 15/2018 NEPŘIJATÍ: 6/2018, 14/2018, 9/2018, 17/2018, 2/2018, 3/2018 POZASTAVENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ: 18/2018 Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat poslední týden v srpnu. Termín bude upřesněn. Pěkné dny.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Ředitelka mateřské školy oznamuje, že vzhledem k okolnostem vzniklým v průběhu přijímacího řízení se termín rozhodnutí odkládá (v zákonné lhůtě) na 30.5.2018. Děkujeme za pochopení.
Více
1 2 3 4