Se Sokolem do života

26.06.2023

Celý rok jsme sportovali se sokolem Pepíkem, kobylkou Emilkou, opičkou Haničkou, ježečkem Marečkem, veveruškou Věruškou a beruškou Danuškou v projektu Se Sokolem do života. Projekt jsem ukončili zvířecí překážkovou dráhou a děti si odnesly malé odměny. Těšíme se do dalšího ročníku - Sokolu zdar!