Školné, stravné

02.09.2019

Termíny výběru stravného a školného na 1. pololetí školního roku 2019/2020 jsou : 3.9., 1.10.,4.11.,4.12. 2019, 2.1.2020. Platby jsou vybírány v hotovosti v mateřské škole od 6.30 do 16.00 hodin. Děkujeme.