Změna názvu mateřské školy

11.10.2020

Milí rodiče, vážení návštěvníci našich webových stránek, oznamuji Vám, že

od 1.10.2020 jsme nově Mateřská škola Jasánek.

Důvodem zkrácení názvu je zjednodušení a zlepšení při komunikaci s úřady, rodiči a veřejností, ať již ve formě komunikační, či písemné. Název byl příliš dlouhý a často jsme byli nazýváni zkráceně "Jasánek" . A tak vznikla myšlenka název mateřské školy zkrátit. Vedení Města Ústí nad Orlicí naší žádost o změnu názvu projednalo a schválilo. Děkujeme.

Skřítek Jasánek i nadále zůstává v naší mateřské škole :-) a bude nás provázet v soutěžích, činnostech i hrách. 

                                                                             Daniela Čermáková