Zápis 2022/2023

proběhne v naší mateřské škole

ve čtvrtek 5. května 2022 od 12 do 16 hodin.

Prosím rezervujte si čas (na tel. 736 501 336), kdy přijdete do mateřské školy.

K zápisu, prosím, doneste:

  • rodný list dítěte
  • potvrzení od lékaře o povinném očkování (děti s povinnou předškolní docházkou nemusí dokládat potvrzení o očkování.)
  • občanský průkaz
  • vyplněnou žádost k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (lze vyzvednout v mateřské škole, nebo stáhnout ZDE

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání - ZDE

Školský obvod mateřské školy - ZDE