Zápis 2023/2024

Seznam přijatých dětí od 1.9.2023

ŠKOLSKÝ OBVOD - SPÁDOVOST