Březen

04.06.2020
  • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)
  • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
  • používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
  • umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)
  • najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
  • porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)
  • "nechá" se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)
  • vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
  • pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
  • zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)


https://www.predskolnivek.cz/tipy-a-triky-jak-cist-svemu-diteti/