O nás

Záleží nám na vývoji vašich dětí. Naše školka vyniká kvalitní výukou, krásným rodinným prostředím a individuálním přístupem.


Děti vzděláváme dle školního vzdělávacího programu "Pět lístečků od Jasánka", kdy se zaměřujeme na smyslovou a prožitkovou výchovu v duchu EVVO. Pět lístečků symbolicky představuje pět lidských smyslů (zrak, hmat, chuť, čich, sluch). Do vzdělávací nabídky zařazujeme dle tématu smyslovou hru, nabízíme tak dětem vnímání okolního světa různými smysly a snažíme se, aby toto vnímání bylo v souladu se zásadami ekologické a enviromentální výchovy.  Děti si vytváří pozitivní vztah nejenom ke kamarádům ve školce a k lidem, kteří je obklopují, ale také k životnímu prostředí.

ATMOSFÉRA VE ŠKOLCE JE PŘÍJEMNÁ DĚTEM I DOSPĚLÁKŮM

Ve školce jsou čtyři dospěláci, kteří se dětem věnují. Prvořadým úkolem je, aby se dítě cítilo bezpečně a šťastně. V dětech rozvíjíme vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu.

Jsme a vždy budeme otevřenou školkou

Otevřenou pro děti, rodiče i veřejnost. Vítáme aktivní účast na vzdělávacích programech, při akcích i při běžné každodenní komunikaci.


 

  

MÁME OTEVŘENO 

OD 6. 30 DO 16. 00 HODIN

Rodičům doporučujeme vodit své děti do MŠ nejdéle do 8. 00 hodin, aby nepřišly o žádnou z nabízených činností. Omluvy dětí jsou přijímány do 7. 00 hodin. Vyzvedávání dětí po obědě je možné od 12. 00 do 12. 30 hodin. Odpolední vyzvedávání dětí probíhá od 14. 30 hodin.

ORGANIZACE BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU

Školní rok začíná v pondělí 2. září 2019 a
končí 31. srpna 2020. Uzavřena bude v období Vánoc
( 23.12.2019 - 1.1.2020)  a letních prázdnin.