ČERVEN

01.06.2022

Předškolák zvládne:

  • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě)
  • dodržuje dohodnutá pravidla
  • mluví ve větách, dovede vyprávět příběh
  • tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
  • najde rozdíly na dvou obrázcích, doplní detaily
  • vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
  • pamatuje si říkadla, básničky, písničky
  • navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů
  • vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
  • chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře)