Duben

12.04.2021
  • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
  • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
  • vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
  • řadí zpravidla prvky zleva doprava
  • rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)
  • chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
  • soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
  • ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit
  • zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.
  • má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)