DUBEN

31.03.2022

Předškolák zvládá:

  • dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze
  • dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování
  • dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
  • dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
  • dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
  • dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech
  • dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit
  • dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině
  • dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
  • dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě