DUBEN

30.03.2023

V měsíci dubnu s předškoláky procvičíme:

                                                                 co by mohlo být u zápisu do školy zde

předškolák a předškolačka:

1. umí pozdravit, poděkovat a poprosit o něco

2. ví, jak se jmenuje celým jménem; zná jména rodičů a sourozenců

3. umí ukázat pravou ruku

4. umí zazpívat písničku, říci básničku