Květen

21.04.2021
  • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
  • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
  • pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)
  • tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
  • složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
  • rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
  • pracuje samostatně
  • uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
  • zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)
  • zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)