KVĚTEN

29.04.2022

Předškolák zvládá:

 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
 • umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)
 • rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké
  a dlouhé)
 • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 • rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
 • zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
 • zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
 • má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností
 • přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je