Leden

28.03.2020
  • Zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
  • Vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas a nesouhlas
  • Spolupracuje ve skupině
  • Zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
  • Reaguje správně na světelné a akustické signály
  • Orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá pět prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
  • Pracuje samostatně
  • Nebojí se odloučit od svých blízkých na určitou dobu
  • Zná celou řadu básní, písní a říkadel
  • Uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí