Listopad

30.10.2020

Listopad

  • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)
  • zvládá odloučení od rodičů
  • má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
  • umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)
  • postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
  • třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)
  • pracuje samostatně
  • je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)
  • zná celou řadu písní, básní a říkadel
  • vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)

Sluchová percepce: