LISTOPAD

01.11.2021
  • 15. - 19.11. 2021 Celoroční hra " Barvičky přišly do naší školičky" - Hněduška pozoruje zahradu
  • 4.11.2021 Dravci - v 10.15 hodin
  • 9.11.2021 Roškotovo divadlo - pohádka "Ferda mravenec v cizích službách" (odcházíme v 9.00 hodin)
  • 11.11.2021 - Školička před školou od 16.00 hodin (pro děti, které plní povinnou předškolní výuku)
  • 15.11.2021 - Muzikodrama - v 9.00 hodin
  • 25.11.2021 - TRIÁDY - třídní schůzky (rodiče + dítě + učitelka - pro děti, které plní povinnou předškolní výuku)