Předškoláci v divadle

27.04.2023

Ve čtvrtek 27. dubna předškoláci navštívili Roškotovo divadlo s programem Tančíme pro radost. Mohli vidět své vrstevníky až druhostupňové děti, které navštěvují taneční kroužky v ZUŠ Jaroslava Kociána v Ústí nad Orlicí.