Prosinec

06.03.2020

Zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)

Je si vědomé zodpovědnosti za své chování

Rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí

Rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)

Sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)

Třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)

Pamatuje si říkadla, básničky, písničky

Zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny

Je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí

Ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat)


Sluchové rozlišování: co předškolní dítě slyší a neslyší

https://www.uceni-v-pohode.cz/sluchove-rozlisovani-2/