Prosinec

30.11.2020
  • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
  • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
  • mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
  • je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)
  • rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
  • přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá ("přemýšlí nahlas")
  • záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
  • uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
  • pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
  • přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné

Grafomotorika:

https://www.grafomotorika.eu/grafomotorika/