Říjen

30.09.2020

12. - 16.10 celoroční hra "Kamarádi skřítka Jasánka" - skřítek Podzimníček

20.10. Logopedická depistáž ve školce po 8.00 hodině

21.10. Drakiáda

27.10. Geomag v MŠ v 9:00 hodin

30.10. Halloween v MŠ - zábavné dopoledne plné soutěží a halloweenská diskotéka