Říjen

01.10.2019

Hrajeme s míčem, dodržujeme pravidla, rozvojíme slovní zásobu - popis obrázku, děje, co je nového, co chybí,

zručnost - skládání papíru, správné držení tužky, 

rozpoznáváme základní  geometrické  tvary - kruh, čtverec, trojúhelník,

postupujeme podle pokynů

poznáváme okolí, vyzná se ve svém prostředí (doma, ve školce)