Říjen

29.09.2020
  • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, používá ubrousek)
  • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
  • spolupracuje ve skupině
  • tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
  • najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
  • rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
  • pamatuje si říkadla, básničky, písničky
  • zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupin
  • vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
  • chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)

https://www.agatinsvet.cz/jak-spravne-drzet-tuzku/