ŘÍJEN

30.09.2021

Předškolák zvládne:

  • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)
  • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
  • pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)
  • zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
  • sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
  • rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
  • "nechá" se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)
  • nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
  • svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne
  • ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat