ŘÍJEN

01.10.2022

V měsíci říjnu s předškoláky procvičíme:
                             

                                 JE OPRAVDU NUTNÉ SPRÁVNĚ DRŽET TUŽKU? - ZDE

                           úchop tužky a její správné držení - zde 

předškolák a předškolačka:

  1. se postará o své věci (udržuje v nich pořádek)

  2. pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno 

  3. ví, jak se jmenuje celým jménem; zná adresu, kde bydlí

  4. vytleská slovo na slabiky (ma-min-ka; ta-tí-nek; vlastní jméno..)

  5. rozliší kolečko, kostičku, střechu..a učí se je pojmenovávat jako geometrické tvary: kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník