Únor

08.05.2020
  • Svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne se čepici, rukavice)
  • Ovládá se a kontroluje
  • Pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno
  • Vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé (obkresluje, vybarvuje)
  • Postřehne změny ve svém okolí
  • Má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
  • Záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
  • Je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)
  • Vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
  • Chová se přiměřené a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti, uvědomuje si možná nebezpečí, zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici


I prohrávat se musí umět: