Zahradní slavnost s loučením s předškoláky

22.06.2023

Ve čtvrtek 22. června se naše školní zahrada zaplnila maminkami, tatínky, prarodiči u příležitosti Zahradní slavnosti. V první části programu jsme se rozloučili s celoroční hrou Řemesla a povolání, kdy jednotlivé profese představila paní ředitelka, děti zazpívaly písničku nebo přednesly básničku. Paní ředitelka poděkovala jednotlivým rodičům, kteří se aktivně podíleli na prezentaci jednotlivých profesí. Na závěr jsme se rozloučili s předškoláky, kteří nastupují po prázdninách do základní školy. I toto loučení se neslo v tématu ČÍM BUDU, AŽ VYROSTU... naši milí předškoláci přejeme Vám štěstí při vstupu do nové role školáka.