Září

05.01.2020

Seznamování, správné stolování, grafomotorika, Pracovní list, počítáme 1-5, popis obrázku, dny v týdnu, omalovánky, mluvený projev - vyprávění zážitků, kouzelná slovíčka, opakování písniček - rytmus