Září

01.09.2021

Předškolák zvládne:

  • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
  • zvládá odloučení od rodičů
  • vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
  • je zručný při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)
  • rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
  • má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
  • soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
  • uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)

  • pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
  • vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit, když je v nouzi apod.)