Beseda na téma "Školní zralost"

12.01.2020

Beseda s paní Mgr. Kateřinou Konkoĺovou z Pedagogicko-psychologické poradny

Ve středu 22.1.2020 od 15:00 pro rodiče nejen předškoláků

  • Co by mělo dítě zvládnout před nástupem do ZŠ?
  • Jak připravit dítě na úspěšný nástup do školy?
  • Které oblasti a jak můžeme rozvíjet?
  • Podmínky zápisu do ZŠ nebo odkladu školní docházky

Prostor na Vaše dotazy