Projekty

Školní asistent - personální podpora MŠ

Naše škola je zapojena v dotačním programu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Název projektu:  Šablony III pro MŠ u skřítka Jasánka

Číslo projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018575
Realizace projektu:  1. 1. 2021 - 31. 12. 2022
Rozpočet projektu:  237 402,-


Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.