Projekty

Zvolené aktivity:

Školní asistent - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

Projektový den ve výuce

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou.

Školní asistent - personální podpora MŠ

Naše škola je zapojena v dotačním programu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Název projektu:  Šablony III pro MŠ u skřítka Jasánka

Číslo projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018575
Realizace projektu:  1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

Předpokládaná doba trvání v měsících: 24

Rozpočet projektu:  237 402,-

Tento projekt je spolufinancován EU. 

Projekt je zaměřen na personální podporu (školní asistent) a podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit (projektový den ve výuce).