Projekty

 OPJAK Šablony I pro MŠ Jasánek, Ústí nad Orlicí - publicita

Název projektu: OPJAK Šablony I pro MŠ Jasánek, Ústí nad Orlicí

Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000897

Výše podpory: 368 161,00 Kč

"Tento projekt je spolufinancován EU."

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2022

Předpokládané datum ukončení projektu: 30. 6. 2025

Předpokládaná doba trvání v měsících: 34

Projekt je zaměřen na personální podporu (školní asistent MŠ), osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání a spolupráci s rodiči dětí a veřejností.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Zvolené aktivity:

Školní asistent MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu - školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání MŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter mateřské školy a poskytnout rodičům prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.