Děti, pozor, červená! ... se skřítkem Pozorníčkem (celoroční hra „Kamarádi skřítka Jasánka“)

23.05.2021

Skřítek Pozorníček nás seznámil s pravidly silničního provozu, učili jsme se správně přecházet silnici. Na zahradě jsme jezdili na koloběžkách a zahráli si na řidiče - na červenou STůJ, na zelenou JEĎ.  Auto jsem si nakreslili a naučili se písničku o autu.