Informace o zásadách správné hygieny

04.03.2020
Aktuální informace naleznete na strankách https://mzcr.cz/

V případě dotazů kontaktujte:  https://www.khspce.cz/