"KAMARÁDI SKŘÍTKA JASÁNKA - ZÁŘÍ            Koulelo se, koulelo, červené jablíčko - skřítek Jasánek

18.09.2020

Od 14. - 18.září nás provázel celým týdnem skřítek Jasánek, který nám zahájil naší celoroční hru "Kamarádi skřítka Jasánka". Se skřítkem jsme si zahráli nové hry, seznamovaly jsme se s pravidly naší třídy, namalovaly jsme krásnou jabloň a vytvářely jablíčka s červíkem. Ke konci týdne jsme pod mikroskopem pozorovaly slupku od jablíček a různé další přírodniny, které jsme si přinesly z vycházky 🍎🍏🍎.