LISTOPAD

27.10.2023
  • 9. 11. - Geomag v mš - hry se stavebnicí s propojením dětské fantazie (9 h)
  • 13. - 17. 11. - Celoroční hra Z pohádky do pohádky aneb rok v "Pohádkové zemi"– Princ Bajaja + pohádkové čtení s maminkou paní Morkesovou
  • 22. 11. - I. Školička před školou od 16 h, pro rodiče a děti, které plní povinnou předškolní docházku. Po ukončení projektu navštíví naši školku paní ředitelka Mgr. Havelková ze
    ZŠ Zítřka.
  • 24. 11. - Operky (Roškotovo divadlo, 10 h)
  • 27. - 30. 11. - TRIÁDY (rodič+dítě+učitelka) - třídní schůzky pro rodiče dětí, které plní povinnou předškolní docházku (info nástěnka)

Zdroj: obrázek -https://www.ms-slunicko.cz/akce-na-mesic-listopad/