Na návštěvě u skřítka Mecháčka- celoroční hra " Kamarádi skřítka Jasánka

25.04.2021

Povídali jsem si  o naší planetě Zemi, o přírodě živé i neživé. Vnímali jsme přírodu všemi smysly. Učíme se přírodu chránit a chovat se k ní ohleduplně.