Pohádkové loučení

20.06.2024
V Měšťanském pivovaru v Hylvátech jsme se písničkami, tanečky i veršovanou pohádkou, rozloučili s pohádkovým rokem “Rok v pohádkové zemi” a také s našimi předškoláky, kteří v září nastoupí do 1. třídy základní školy.

Děkujeme rodičům, kteří nám četli pohádky před spinkáním a kteŕí pro nás také připravili  pohádková dopoledne. 
Velké poděkování patří také vedení Měšťanského pivovaru za poskytnutí kongresového sálu, pro naše vystoupení.