Popelka

09.02.2024

Celý týden se odehrával v atmosféře celoroční hry Z pohádky do pohádky aneb rok v Pohádkové zemi. Tentokrát jsme si představili, zahráli, vyprávěli pohádku O Popelce. Paní učitelky zahrály dětem divadélko a děti zase paní učitelkám a dětem. Hledali jsme oříšky, které děti po té vylupovaly a zkoumaly, zda jsou kouzelné či pouze jedlé :-))). Všichni jsme měli oříšky pouze jedlé, ale loupání byla tak velká zábava, že to nikomu nevadilo, že nebyly kouzelné... V rámci pohádkového příběhu jsme si společně povídali o situacích a chování k Popelce. Děti přemýšlely, zda macecha byla spravedlivá, zda se chovala k dcerám hezky a jak by se to dalo napravit. A věřte, nevěřte, děti vymyslely spousty řešení, která v sobě měla laskavost, srdnatost a spravedlnost ...