"Pracovní "prázdniny u nás ve školce

25.08.2022

Během letních prázdnin se v mateřské škole pilně pracovalo. Byla opravena  a natřena venkovní omítka a natřeny parapety. 

Nově máme vymalovanou chodbu, umývárnu a ložnici. 

V herně I. a na chodbě byly vyměněny nástěnky za nové - magnetické. 

A  v herně II. byla instalována interaktivní tabule.

Nyní ještě probíhá oprava pískoviště, kde budou vyměněna prkna po obvodu pískoviště a zakoupena nová krycí plachta.

Velké poděkování patří vedení Města za financování opravy a nátěru venkovní omítky a také velké poděkování firmám, které na těchto opravách pracovaly.