Princ Bajaja

16.11.2023

V celém týdnu jsme s dětmi prožívali pohádkovou atmosféru, kterou jsme ve školce společně vytvořili. Zpívali jsme, tancovali, hráli divadlo, shlédli pohádku. Děti si společně vytvořily kulisy k pohádce, společně vybarvily draky, jeskyni, zámek. Stříhaly ohnivé plameny, přecházely lano se zavázanýma očima.