Projektový den

19.01.2022

Ve středu 19. 1. 2022 byl ve školce zorganizován Projektový den pod záštitou EU. Zaměřili jsme se na polytechnické činnosti, kdy si děti vyrobily (rozřezaly, přivrtaly, sestavily) dřevěnou krabičku, kterou si barevně natřely. Barvičky jsou tématem naší celoroční hry Barvičky přišly do naší školičky a na toto téma nás přijela provést celým dopolednem Verča se SkoTančením s názvem Duhový den. Děti si den užily: tancovaly, zpívaly, barevné krabičky kompletovaly...