Školné a stravné na 2. pololetí 2019/2020

02.02.2020
Termíny výběru stravného a školného na 2. pololetí školního roku 2019/2020 jsou : 3.2., 3.3., 1.4., 4.5., 2.6., 1.7., 25.8. 2020. Platby jsou vybírány v hotovosti v mateřské škole od 6.30 do 16.00 hodin. Děkujeme.