TRIÁDY

02.02.2022

Zveme rodiče dětí, plnící povinné předškolní vzdělávání, na třídní schůzky, které se konají ve čtvrtek 10.2.2022, v čase od 14.00 do 16.00 hodin. Rozpis časů na zapsání je na nástěnce v šatně. Těšíme se na vás.