TRIÁDY

10.11.2022

Ve dnech 24.11. a 25.11.2022 proběhnou v naší mateřské škole TRIÁDY- setkání DÍTĚ - RODIČ - UČITEL. Na nástěnce v šatně MŠ si rodiče vyberou čas, který jim pro setkání vyhovuje. Toto setkání se týká rodičů dětí s povinnou předškolní docházkou (předškoláci).